     0741 765 640

0 0
Coșul meu

Vizitarea site-ului www.iriniolives.ro sau comandarea produselor vizualizate pe acesta implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos.

Pentru folosirea optimă a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a condițiilor de utilizare detaliate în cele ce urmează:

Proprietatea site-ului

 • Site-ul www.iriniolives.ro este proprietatea Societății Comerciale Melisa Golden Rose SRL.
 • Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor condiții de utilizare, precum și orice alte modificări ale site-ului www.iriniolives.ro, fără o notificare prealabilă.
 • Site-ul www.iriniolives.ro este găzduit de serverele societății comerciale Quantic Design SRL.
 • SC Melisa Golden Rose SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.iriniolives.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

 

Furnizarea și protecția datelor cu caracter personal

Prin citirea Termenilor și condițiilor de utilizare, sunteți de acord ca furnizarea produselor prezentate pe iriniolives.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare solicitate. Informațiile furnizate trebuie să fie corecte.

Optând pentru înregistrare, vă obligați să ne furnizați numele și adresa corectă, precum și alte informații utile pentru livrarea comenzii. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, puteți accesa meniul "Contul meu". Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, sunteți responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. Irini Olives nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Protectia datelor cu caracter personal este reglementată în România de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). SC Melisa Golden Rose SRL respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care viziteaza acest site în vederea efectuării de cumpărături online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Melisa Golden Rose SRL, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale furnizate de vizitatorii site-ului și clienții Irini Olives.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art. 12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13)
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14)
 • dreptul de opoziție (art. 15)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)
 • dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

 

Comunicarea electronică

Prin accesarea site-ului www.iriniolives.ro, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate echipei Irini Olives, clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părți (client și societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la Irini Olives în modalitate electronică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

Comunicarea electronică poate fi completată, după caz, de cea tradițională. Lista tehnicilor de comunicare la distanță, conform Anexei din Ordonanța nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță:

 1. imprimat neadresat;
 2. imprimat adresat;
 3. scrisoare tipizată;
 4. publicitate tipărită cu bon de comandă;
 5. catalog;
 6. telefon cu intervenție umană;
 7. telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
 8. radio;
 9. videofon (telefon cu imagine);
 10. videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
 11. poștă electronică (e-mail);
 12. telecopiator (fax);
 13. televiziune (teleshopping).

 

Drepturile de autor (Copyright)

Important! Întregul conținut al site-ului www.iriniolives.ro, incluzând texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, reprezintă proprietatea SC Melisa Golden Rose SRL sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea, fără acordul scris, a oricăror elemente de pe site-ul www.iriniolives.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail contact@iriniolives.ro

Accesarea site-ului

SC Melisa Golden Rose SRL garantează utilizatorului accesul limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica, parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societății, fără acordul scris al acesteia.

Confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor

Accesarea site-ului www.iriniolives.ro implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de către Melisa Golden Rose SRL. Scopurile prelucrării acestor date sunt:

 • crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice,
 • informarea despre promoțiiile organizate de Irini Olives sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Irini Olives prin orice mijloace de comunicare (poșta, e-mail, telefon, SMS etc.).

Pe baza consimțământului expres și neechivoc, și numai in limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor primite de la clienți, prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre).

Pe site-ul www.iriniolives.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și a parolei personale. SC Melisa Golden Rose SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către Irini Olives numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă, vor fi folosite pentru procesarea comenzilor sau informări despre eventualele promotii.

Datele personale vor putea fi transmise autorităților în drept pentru verificarea tranzacțiilor comerciale sau orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare. SC Melisa Golden Rose SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, însa nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de Irini Olives nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, SC Melisa Golden Rose SRL nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul www.iriniolives.ro.

Irini Olives certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

 • dreptul de a cere Irini Olives să vă confirme prelucrarea sau nu a datelor personale, în mod gratuit
 • dreptul de a cere Irini Olives să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001
 • dreptul de a cere Irini Olives să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor personale
 • dreptul de a cere Irini Olives să înceteze expedierea de mesaje promoționale. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisa în baza de date prin e-mail sau prin poștă.

Irini Olives folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află sub controlul său. SC Melisa Golden Rose SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite respectând drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și Ordonanței de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

Informații suplimentare

Vizitatorii site-ului www.iriniolives.ro pot face comentarii sau orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, atât timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conțin viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, e-mail-uri în masă sau orice altă forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

În cazul trimiterii unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societății SC Melisa Golden Rose SRL dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc.

Responsabilitatea privind produsele

SC Melisa Golden Rose SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului sunt lipsite de erori sau că sunt complete. SC Melisa Golden Rose SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziționate prin intermediul acestui site, produse pentru care SC Melisa Golden Rose SRL nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, nu garantează și nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate; produsele se pot returna făra a invoca un motiv anume. Pentru mai multe detalii, vizitați secțiunea aferenta sau luați legatura cu reprezentanții SC Melisa Golden Rose SRL.

De asemenea, SC Melisa Golden Rose SRL nu răspunde pentru funcționarea site-ului, informațiile, conținutul, materialele sau produsele de pe site. Calitatea produselor comercializate prin intermediul site-ului www.iriniolives.ro revine exclusiv producătorilor sau, după caz, a importatorilor. SC Melisa Golden Rose SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau lipsuri în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamație va fi adusă la cunoștința SC Melisa Golden Rose SRL în maximum 14 zile de la recepționarea produselor.

În cazul în care prețurile sau alte detalii despre produsele comercializate sunt afișate greșit din cauza unor erori tehnice de procesare a informațiilor, Irini Olives își rezervă dreptul de a nu onora comenzile pentru produsul(e) respectiv(e) și de a anunța clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenită, prin orice mijloc de comunicare.

Limitări ale responsabilității

Site-ul www.iriniolives.ro și materialele aferente sunt oferite ca atare și în măsura în care sunt disponibile. Societatea SC Melisa Golden Rose SRL nu va fi făcută responsabilă și nici nu garantează, expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcționarea/funcționalitatea site-ului, informațiile sau conținutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

SC Melisa Golden RoseSRL nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecintă sau alte daune (pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilității de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacă suntem avizați de o astfel de posibilitate, nici față de orice cerere a unei terțe părți.

Litigii

Prin vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe site-ul www.iriniolives.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile romanesti vor guverna Termenii și condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută care ar putea să apară între utilizator și SC Melisa Golden Rose SRL.

În cazul unor eventuale conflicte între SC Melisa Golden Rose SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legislația românească în vigoare.

Declinarea responsabilităților

Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate putând diferi de imagini în orice mod - în ceea ce privește culoarea, aspectul, textura materialului etc. Irini Olives nu este răspunzator pentru posibilele diferențe de culoare între cea vizualizată prin intermediul unui anumit tip de monitor folosit de client și cea a produsului în sine.

Singura obligație a SC Melisa Golden Rose SRL, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor comandate, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv. Produsele comandate pot fi returnate în termen de 14 zile de la data primirii. Acestea trebuie sa fie returnate în ambalajul original și în aceleași condiții în care au fost livrate, respectând condițiile de returnare impuse de Irini Olives. În caz contrar, SC Melisa Golden Rose SRL își rezervă dreptul de a refuza returnarea.

În cazul acceptării returului, SC Melisa Golden Rose SRL se obligă să returneze contravaloarea produselor returnate în termen de 14 zile calendaristice, din momentul în care clientul trimite cererea de retragere din contractul de vânzare încheiat la distanță, conform O.U. 34/2014, orice alt produs dorit la schimb sau își poate păstra bani în contul de utilizator pentru a-i putea folosi la o viitoare comandă. Dupa caz, cheltuielile de expeditie vor fi suportate de către client sau comerciant.

SC Melisa Golden Rose SRL are dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumita comandă, în cazul în care anumite produse nu mai sunt disponibile. Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiți pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediata a sumelor încasate de SC Melisa Golden Rose SRL, dar nu și alte despăgubiri.

SC Melisa Golden Rose SRL nu răspunde de eventualele defecțiuni/deficiențe ale produselor cumpărate prin comandă pe site și nu poate fi trasă la răspundere în niciun fel, iar obligațiile sale în acest caz sunt:

 • de a înapoia banii clientului după returnarea produsului defect,
 • înlocuirea acestuia cu un altul care să corespundă cu descrierea realizată pe site, sau
 • posibilitatea de a păstra contravaloarea produsului în contul său de utilizator și folosirea acestora la o viitoare comandă.

SC Melisa Golden Rose SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare pe site în ceea ce privește prețurile sau alte date/informații legate de produse, directe sau indirecte. În cazul în care prețurile sau alte informații referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, SC Melisa Golden Rose SRL își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul, în cel mai scurt timp, despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Denunțarea unilaterală

Clientul are dreptul de a se retrage unilateral din contractul de vânzare încheiat la distanță, conform O.U. 34/2014, ce rezultă din comandă, în cel mult 14 zile calendaristice, de la data intrării în posesia fizică a produselor de către cumpărători, în conformitate cu O.U. 34/2014. SC Melisa Golden Rose SRL se obligă să ramburseze sumele încasate de la acest consumator în maxim 14 zile calendaristice, conform O.U. 34/2014.

Politica prețurilor și transportul produselor

Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte. Toate prețurile includ TVA. Costul final al tranzacției va include valoarea produselor comandate, costul transportului și a extrabeneficiilor (extrareturnare și/sau returnare), dacă acestea sunt selectate de client.

Irini Olives își rezervă dreptul de a schimba prețurile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când consideră necesar.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece, între momentul plasării comenzii si momentul procesarii acesteia, stocul se poate modifica. Dacă un produs comandat nu mai este pe stoc, Irin Olives se obligă să anunțe clientul care a făcut comanda cu privire la indisponibilitatea produsului, în cel mai scurt timp posibil.

SC Melisa Golden Rose SRL va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către SC Melisa Golden Rose SRL.

Termeni de livrare

Comenzile sunt trimise prin firma de curierat rapid specializat și ajung la client în aproximativ 24 de ore de la expediere. În condiții speciale sau în cazuri excepționale, societatea își asumă dreptul de a mări timpul de livrare.

Informații de plata

Se poate selecta modalitatea de plata dintre cele trei metode disponibile:

-          Ramburs la livrare, plata către curierValoarea integrală a comenzii va fi ridicată, de la destinatar, la momentul livrării.

-          Ordin de plata

Prin transfer bancar/ordin de plata sau prin depunere de numerar in contul deschis la

Banca Transilvania Iaşi pe numele 

SC Melisa Golden Rose SRL
RO 38611745
J22/3645/2017
Iași, str. Valter Mărăcineanu nr. 3 parter, birou A

Cont IBAN 824RONCRT0427847101;BTRLRO22     Banca Transilvania Iasi

După depunere, ne poti trimite OP-ul sau chitanta pe e-mail la adresa: melisa@iriniolives.ro.  Comanda dumneavoastră va fi prelucrată după confirmarea încasării plății.

 -         Plăți online – Card bancar

Pentru plățile cu card bancar, tranzacția va apărea pe extrasul de cont al clientului plătitor ca Irini Olives. Sunt acceptate cardurile Visa/Visa Electron, Mastercard/Maestro, plata este realizata in conditii de securitate maxima, fara a se percepe vreun comision suplimentar. Sistemul de plată online este asigurat prin Netopia Payments.

 

Politica de retur

Conform legislației române în vigoare, clienții www.iriniolives.ro au dreptul de a returna produsele achiziționate prin denunțarea unilaterală a contractului de vânzare-cumpărare încheiat la distanță, fără invocarea niciunui motiv.

Procedura de denunțare și retur:

1. Se vor returna doar produsele care nu au fost desigilate și care păstrează ambalajul original nedeteriorat. Returnarea se face prin trimiterea produselor pe adresa SC Melisa Golden Rose SRL, Magazin Irini Olives, Centrul Comercial Carrefour Felicia Iași, str. Bucium, nr. 36, jud Iasi, prin orice curierat rapid.

2. Transportul coletului de retur va fi plătit de dvs. în momentul expedierii, în caz contrar fiind refuzat la primire.

3. În colet se vor afla toate documentele primite inițial, precum și o adresă scrisă, semnată de persoana care a inițiat și a plătit comanda, care notifică denunțarea contractului și solicită returnarea sumei platite, indicând contul și banca unde se vor returna banii.

4. Coletul trebuie trimis la sediul iriniolives.ro in maxim 10 zile lucrătoare din momentul primirii comenzii.

5. Suma plătită va fi rambursată integral, mai puțin costul transportului, care rămâne în sarcina clientului, în termen de 14 zile de la primirea integrală a coletului de retur și scrisorii de denunțare (dacă cele două vin separat, cele 14 zile trec de la ultima care a fost primită).

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor vă rugăm să ne contactați pe email sau la numărul de telefon afișat pe www.iriniolives.ro

Promoții și concursuri

SC Melisa Golden Rose SRL își stabilește singură regulamentele promoțiilor și a concursurilor pe care le organizează. Data începerii și cea a încheierii promoțiilor și concursurilor vor fi specificate în regulamentul desfășurării acestora. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu.

Taxe suplimentare

Valoarea totală a comenzii plătite de client este formată din prețul produsului, costul transportului și a extrabeneficiilor (e.g. extrareturnare și/sau returnare), doar dacă acestea sunt selectate de client. Societatea nu percepe nicio taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice taxă perceputa în plus, vă puteți adresa imediat la Irini Olives.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.iriniolives.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.iriniolives.ro și va determina începerea automată a cercetării penale împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și finalizarea acesteia, clientul acceptă, fără obiecțiuni, termenii și condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat intre client și Irini Olives. Fiind de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, clientul își asuma, în totalitate, drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea produselor din magazinul virtual www.iriniolives.ro.